Arcane Golem
Sunday
21:00
Next
Mission War
15:00
Cabal
ForceCalibur
Owner
-
Server Information
EXP & ITEM DROP RATES INFORMATION
[SERVER INFORMATION]
Version Exp Rate Skill Rate Alz BOM Alz Rate Drop Rate Craft Rate Item Rate
EP8 - EP22 x100 x1000 x5 x100 x100 x200 x2
CLOSE
REGISTRATION & ACTIVATION INSTRUCTION - ĐĂNG KÝ & KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN
[GUIDE - HƯỚNG DẪN]

1. ĐĂNG KÝ - REGISTRATION:

Truy cập vào trang chủ Golden Cabal tại http://goldencabalvn.com/ sau đó bấm vào nút “REGISTER”.

Access to Golden Cabal website at http://goldencabalvn.com/ then click on “REGISTER” button.


2. NHẬP THÔNG TIN - FILL IN INFORMATION

Tiến hành điền đầy đủ các thông tin cần thiết, Email thật ( để nhận mã kích hoạt), số điện thoại mà bạn đang sử dụng để bảo vệ tài khoản của bạn.
=> Bấm vào nút đăng ký bên dưới để hoàn tất.

Proceed to fill in the necessary information, real email (to receive activation code), the phone number you are using to protect your account. => Click on the register button below to finish.


3. LẤY MÃ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN - GET THE ACTIVATION CODE
Lấy mã kích hoạt: để lấy mã kích hoạt tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập vào mail (đã điền ở bước đăng ký trước đó), kiểm tra hộp INBOX, nếu không có vui long kiểm tra hộp thư SPAM và Quảng Cáo. Bạn sẽ thấy mã kích hoạt tài khoản trong nội dung thư.

Check the Activation code: to get an account activation code, you need to log in to the email (filled in the previous registration step), check the INBOX box, if not please check the SPAM mailbox . You will see the account activation code in the message.


4. HOẠT TÀI KHOẢN - ACTIVE YOUR ACCOUNT

• Kích hoạt tài khoản: Đăng nhập vào http://goldencabalvn.com/ bằng tài khoản đã đăng ký, sau đó bạn sẽ thấy yêu cầu điền mã kích hoạt như bên dưới.
Bạn điền mã kích hoạt vào và nhấn vào nút ACTIVE để hoàn tất.

Activate account: Log in http://goldencabalvn.com/ with your registered account, then you will see the request for activation code as below. You enter the activation code and click on the ACTIVE button to complete.


Vậy là hoàn tất rồi! Chúc các bạn chơi Golden Cabal vui vẻ!

That's it done! Wish you have fun playing the GOLDEN CABAL!

#[ADMIN] Golden cabal

CLOSE
GETTING STARTED - HƯỚNG DẪN
[GUIDE - HƯỚNG DẪN]

1. KHỞI ĐẦU MỚI - FROM THE BEGIN

Tạo nhân vật của bạn. Chọn Class mà bạn thích nhất chứ không phải Class mạnh nhất nhé (vì chả có class nào mạnh nhất đâu!), có rất nhiều khuôn mặt và kiểu tóc mới vì vậy đừng vội vàng & hãy kiểm tra tất cả chúng nhé!

Create a Character. Choose the class you have the most fun with, not the most powerful one! We have new face & hairstyles so don't rush & check out all possibilities!


2. TÌM HIỂU KỸ NĂNG - EXPLORE SKILLS

Sử dụng bình tăng Exp Skill (Potion of Skill) để đạt Rank Skill Trans nhé các bạn. Sau đó bạn đã đủ điều kiện mang Set đồ Titanium cho Newbie.

Use Potion of Skill, You Will get Rank Skill Trans. After that you have enought Point for use Newbie Titanium Gear.


Sau đó bạn đi đến gặp Instructor ở các MAP BI / DS / GD và mua tất cả các Skill & Upgrade Skill.

After that go to the desired Instructor in BI / DS / GD and buy all the Skills & Upgrades.


3. NHIỆM VỤ CHÍNH - DO THE MAIN QUESTS

Quan trọng! Đừng quên hoàn thành nhiệm vụ “Inner Discovery” mà bạn cần để có được Aura. Bạn có thể tìm thấy Nhiệm vụ tại Instructor:
- Warrior / Force Shielder: Bloody Ice
- Force Archer / Force Blader: Green Despair
- Blader / Wizzed: Desert Scream
Vật phẩm cần thiết của nhiệm vụ đã có trong Kho của bạn!

Important! Do not forget to finish the quest “Inner Discovery” which you need in order to obtain your Aura. You can find the Quest at your Instructor:
- Warrior / Force Shielder: Bloody Ice
- Force Archer / Force Blader: Green Despair
- Blader / Wizzed: Desert Scream
The needed Quest Item is already in your Inventory.


4. KHÁM PHÁ DUNGEONS & SĂN VẬT PHẨM - GO DUNGEONS FOR HUNTING

Với số alz mà bạn kiếm được trong quá trình cày Level, bạn có thể mua các Vé dungeon Level thấp như Ruina Station, Epaulet của Undead B1F hoặc Seal of Darkness, bạn có thể tìm kiếm được những vật phẩm giá trị. (chi tiết vui lòng tham khảo bảng thông tin của Dungeon đó)

With the amount of alz you earn during the level plowing, you can buy low Level Dungeon Tickets like Ruina Station, Epaulet of Undead B1F or Seal of Darkness, you can find valuable items. (For details, please refer to the information panel of that Dungeon)


5. NÂNG CẤP (UPGRADE) BATTLE MODE

Bên cạnh các dungeon mới bắt đầu, bạn có thể trực tiếp vào Forgotten Temple B1F & Epaulet of Undead B2F, nơi bạn có thể có được bộ đầu tiên được gọi là Osmium, có chỉ số tốt hơn so với Set Titanium. Chúng tôi khuyên bạn nên đi một vài Dungeon thấp trước khi tham gia vào những cái cao hơn để có thêm một số alz, thứ cần thiết cho Battle Mode 3, có thể được mua tại NPC trong Bloody Ice.

Besides of the beginner dungeons you can directly go into Forgotten Temple B1F & Epaulet of Undead B2F where you can obtain the first set called “Osmium” which has better stats than the starter gear. We would recommend to go a few low dungeons before joining the higher ones to get some more alz, which is needed for Battle Mode 3, which can be bought at the NPC in Bloody Ice.
#[ADMIN] Golden cabal

CLOSE
LEVELING - TĂNG LEVEL
[GUIDE - HƯỚNG DẪN]

1. LAKESIKE

Đối với người mới, bạn có thể bắt đầu tăng cấp bằng cách đến Lakeside. Cày ở đây bạn có thể đạt được cấp độ ít nhất là 145. Bạn có thể xem bản đồ bằng cách nhấn vào “M”

As for newcomers, you can start leveling up by going at Lakeside. Just need to attain level for atleast 145. You can see the map by pressing “M”.


2. CHAOS ARENA

Sau khi bạn đạt Cấp 145, bây giờ bạn có thể đến Chaos Arena Lv. 5. Vé vào Dungeon của nó là Key of Chaos Lv.5, được bán tại NPC DX Arena tại Bloody ICE. Bạn cũng có thể mua vật phẩm này và những thứ khác ở Cửa hàng T-Point (NPC Event Yul tại Green Despair). Cày ở đây cho đến khi đạt ít nhất là cấp 155 nhé.

After you attain Level 145, you can now go to Chaos Arena Lv. 5. The Dungeon Entry Item of it is Key of Chaos Lv.5 , which is located at NPC DX Arena at Bloody Ice . You can buy the entry item at DX Arena & others in T-Point Store (NPC Event Yul at Green Despair). Stay here for atleast Level 155.

Dungeon Entry Item


Dungeon Entry Location


5. HAZARDOUS VALLEY (HARD)

Khi bạn đã đạt 155, bạn có thể đến Hazardous Valley(Hard) ngay bây giờ. Nó được đặt tại Green Despair, Vé vào Dungeon là 1 quả Trứng có thể được mua tại DX Arena và các loại khác. Bạn cũng có thể Sưu tầm các Divine Stone Fragments có thể được sử dụng để đổi Divine Stone, đây là yêu cầu để đổi lấy các Essence Runes. Bạn có thể ở đây ít nhất là cấp 190.

When you already reached 155, you can go now to Hazardous Valley(Hard). It is located at Green Despair , the Dungeon Entry Item of it isNearly-hatching Egg which can be bought at DX Arena & others . You can also farm Divine Stone Fragments that can be used to exchange for Divine Stone which is the requirement for the Essence Runes. You can stay here for at least Level 190.

Dungeon Entry Item


Dungeon Entry Location


6. CHAOS ARENA 6

QUAN TRỌNG !! BẠN PHẢI CHỌN CHẾ ĐỘ KHÓ * Một cách khác để đạt cấp 190 ít nhất là Chaos Arena Lv.6. Gần giống như Chaos Arena Lv. 5 nhưng sự khác biệt là yêu cầu cấp cao hơn. Yêu cầu là Cấp 165. Key of Chaos Lv.6 cũng được bán tại Bloody Ice.

IMPORTANT!! YOU MUST CHOOSE THE HARD MODEBEFORE YOU ENTER. * Another way to reach atleast Level 190 is the Chaos Arena Lv.6. Almost the same as Chaos Arena Lv. 5 but the difference is the level requirement. The level requirement is Level 165.Key of Chaos Lv.6 is the Dungeon Entry Item and it is also Located at Bloody

Dungeon Entry ItemDungeon Entry Location


7. GLACIAS INFERNO

Khi bạn đã đạt Cấp 190, cách nhanh nhất để đạt Cấp 200 là đến Glacias Inferna nằm ở Bloody Ice. Dungeon Entry Item là Crystal of Frozen Flame cũng có thể được mua tại DX Arena và những thứ khác.

When you already reached Level 190, the fastest way to reach Level 200 is going to Glacias Inferna located at Bloody Ice. Dungeon Entry Item is Crystal of Frozen Flame which can also be bought at D,Arena & others.


Dungeon Entry ItemDungeon Entry LocationĐỪNG BỎ QUA: KHI CÀY CẤP, BẠN NÊN SỬ DỤNG THE BLESSING BEAD(EXP)200% VÌ BẠN CÓ THỂ LÊN CẤP NHANH HƠN.

DON'T FORGET: WHEN DOING THE LEVELING UP STAGE, YOU MUST USE THE BLESSING BEAD(EXP)200% SO YOU CAN LEVEL UP FASTER.


#[ADMIN] Golden cabal

CLOSE
DROP LIST - DANH SÁCH DROP VẬT PHẨM
[GUIDE - HƯỚNG DẪN]

1. LAKE IN DUSK

2. RUINA STATION

3. FROZEN TOWER OF THE UNDEAD (B1F)

4. VOLCANIC CITADEL

5. FROZEN TOWER OF THE UNDEAD PART 2 (B2F)

6. FORGOTTEN TEMPLE (B1F)

7. ILLUSION CASTLE UNDERWORLD

8. ALTAR OF SIENA (B1F)

9. FORBIDDEN ISLAND

10. ILLUSION CASTLE RADIANT HALL

11. ALTAR OF SIENA (B2F)

12. MFORGOTTEN TEMPLE (B2F)

13. MAQUINAS OUTPOST

14. CHAOS ARENA

#[ADMIN] Golden cabal

CLOSE
SERVER TIME: GMT +7
6:16:18

Capella: 1

Procyon: 1

Total Online: *

All Rights Reserved | Golden Cabal Online 2021